بخش قلب و داخلی حیوانات خانگی

بخش قلب  و داخلی حیوانات خانگی بیمارستان دامپزشکی درین بصورت شبانه روزی در خدمت مراجعین میباشد

بخش قلب ،  الکتروکاردیوگرافیECG ، اکو قلب ، مانیتورهای کنترل وضعیت حیاتی و سایر تجهیزات و امکانات تخصصی .بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین  با بهره گیری از جدیدترین  دستگاه ها و تجهیزات همراه با متدهای درمانی روز دنیا و همکاری بهترین  متخصصان و کادر درمانی و همچنین با بهره گیری از  به روزترین  دستگاه های تشخیصی و درمانی سعی شده تا بهترین خدمات درمانی دامپزشکی در محیطی بسیار تخصصی و حرفه ای ارائه دهد

امکانات پیشرفته ای  نظیر برونکوسکوپی ، کولونوسکوپی سبب شده علاوه بر خدمات تخصصی در بخش داخلی  ؛ بسیاری از موارد ارجاعی شامل بلع اجسام خارجی بدون نیاز به جراحی و تحمیل درد به حیوان  ؛ براحتی درمان گردد

 

بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین

در بخش قلب و داخلی حیوانات خانگی بیمارستان دامپزشکی درین با بهره گیری از جدیدترین متدهای درمانی روز دنیا و همکاری بهترین  متخصصان و کادر درمانی و همچنین با بهره گیری از  به روزترین  دستگاه های تشخیصی و درمانی سعی سده تا بهترین خدمات درمانی دامپزشکی در محیطی بسیار زیبا و حرفه ای ارائه شود

امکانات پیشرفته ای  نظیر برونکوسکوپی ، کولونوسکوپی سبب شده علاوه بر خدمات تخصصی در بخش داخلی  ؛ بسیاری از موارد ارجاعی شامل بلع اجسام خارجی بدون نیاز به جراحی و تحمیل درد به حیوان  ؛ براحتی درمان گردد

همچنین  این بخش مجهز به دستگاه های ویدئواتوسکوپ ،  نوبولایزر،مانیتورهای تخصصی حیوانات ، دستگاه های ICU  مجهز به کنترل کننده دما ، رطوبت ، اکسیژن سازهای حرفه ای ، مانیتورهای اختصاصی ICU  ، انکیباتور و…

 

بیمارستان دامپزشکی  شبانه روزی درین بزرگترین و مجهزترین مرکز درمانی حیوانات خانگی  و پرندگان زینتی در محیطی زیبا و تخصصی دارنده گواهینامه استاندارد ایزو   ISO IWA1 2005   (  ایزو مدیریت  کیفیت ، مراکز بهداشتی و درمانی)  همچنین گواهینامه  ISO  26000   ( ایزو مسئولیت پذیری اجتماعی  در زمینه دامپزشکی )