قلب

dakheli va ghalb

بخش قلب و داخلی

بخش قلب ،  الکتروکاردیوگرافی  بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین  با بهره گیری از جدیدترین  دستگاه ها و تجهیزات همراه با متدهای درمانی روز دنیا و همکاری بهترین  متخصصان و کادر درمانی و همچنین با بهره گیری از  به روزترین  دستگاه های تشخیصی و درمانی سعی شده تا بهترین خدمات درمانی دامپزشکی در محیطی بسیار تخصصی و حرفه ای ارائه شود

امکانات پیشرفته ای  نظیر برونکوسکوپی ، کولونوسکوپی سبب شده علاوه بر خدمات تخصصی در بخش داخلی  ؛ بسیاری از موارد ارجاعی شامل بلع اجسام خارجی بدون نیاز به جراحی و تحمیل درد به حیوان  ؛ براحتی درمان گردد