داروخانه

در داروخانه بیمارستان درین به منظور رفاه حال شما کلیه داروهای مورد نیاز حیوانات شما تامین شده است و لابراتوار داروسازی بیمارستان درین امکان تامین داروهای خاص و اختصاصی مورد نیاز برای حیوانات خانگی شما را دارد.