اندوسکوپی و اندامهای داخلی حیوانات خانگی

در بخش اندوسکوپی و اندامهای داخلی حیوانات خانگی بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین امکان تشخیص ضایعات داخل بدن حیوان بدون آسیب و مداخله جراحی امکان تشخیص و درمان فراهم گردیده

در این قسمت امکان انجام اندوسکوپی جهت تشخیص ضایعات داخل بدن بدون آسیب و مداخله جراحی  وجود دارد که روند تشخیصی بسیاری از بیماریها ی داخلی را به سرعت و بدون اسیب رسانی فراهم مینماید . اندوسکوپی در این مرکز زیر نظر متخصص مربوطه انجام می گیرد.

بخش اندوسکوپی بیمارستان دامپزشکی درین  مجهز به  مدرنترین دستگاه های  الکترو کوتربای پلار و مونوپلار جهت انجام الکترو سرجری واندوسکوپ به منظور بررسی ارگان های داخلی می باشد.

 

:

 

 

 

e1 e2 e3