آموزش و تربیت حیوانات

amoozesh va tarbiatرفتارشناسی و روانشناسی حیوانات همراه با کلاس های آموزشی برای صاحبان حیوانات تربیت و اصلاح رفتار سگ های خانگی ، گارد و… توسط مربی برجسته دارای مدرک مربیگری .که این امر در محیط بیمارستان و در منزل قابل انجام است.

w3w2 w1