روابط عمومی و همکاری با دامپزشکان

روابط عمومی و همکاری با دامپزشکان در بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین

روابط عمومی وفعالیتهای اجتماعی بیمارستان دامپزشکی درین

روابط عمومی و همکاری با دامپزشکان

بخش روابط عمومی وهمکاری با  دامپزشکان و مراکز درمانی دامپزشکی  بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین

قابل توجه کلینیکها ،مطب ها ،دامپزشکان و مراکز علمی ،آموزشی و تحقیقاتی ودست اندرکاران خدمات  حیوانات :

بیمارستان دامپزشکی درین با ایجاد بخش همکاری و ارتباطات  ,و تعامل  با مراکز درمانی حیوانات خانگی   و دامپزشکان   با توجه به کمبود مراکز  درمانی مجهز به منظور توسعه همکاری بین دامپزشکان و ایجاد فرصت  استفاده از امکانات و تجهیزات بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی  درین در راستای حمایت و درمان حیوانات ،  تصمیم به بر قراری ارتباط کاری و  ارائه پیشنهاد همکاری به دامپزشکان و مراکز درمانی  حیوانات خانگی  نموده  ، و اعلام آمادگی مینماید تا در بخشهای رادیولوژی  ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، داروخانه وخدمات آمبولانس و …سایر قسمتها و بخشهای  مورد نیاز حیوانات  بیمار که توسط  همکاران دامپزشک و مراکز درمانی دامپرشکی  به بیمارستان درین  معرفی میگردند   ارائه خدمات و همکاری و تعامل  نماید و در این راستا ضمن تعهد اخلاق صنفی و احترام به تشخیص و روند درمانی  همکاران  و   ضمن حفظ نام مراجعه کننده در فایل بیمارستان تحت نام و بعنوان  بیمار همکار و درج نام بیمار در فایل دامپزشک ارجاع دهنده ، با تمام توان نسبت به انجام درخواستهای  آزمایشگاهی و رادیولوژیستی و سونوگرافی  و سایر موارد  مورد نظر دامپزشک همکار که بیمار را  به بیمارستان درین ارجاع داده ، اقدام نماید و از هر گونه دخالت مازاد و مضاعف بدون هماهنگی با دامپزشک مربوطه    خودداری گردد و در مراجعات بعدی  بدون هماهنگی با دامپزشک همکار  هیچگونه خدمات ارائه ننماید  و  بیمار به ایشان  ارجاع گردد و جنانجه در شرایط اورژانس مراجعه نمایند  مراتب با اطلاع  دامپزشک همکار  و تحت نظر ایشان   اقدام گردد  تا بدینوسیله  ضمن رعایت سلسله مراتب تشخیص و درمان و رعایت آداب صنفی از امکانات موجود جهت  بهداشت جامعه و سلامتی حیوانات خانگی  و حمایت از حیوانات بهتر استفاده شود

لازم به ذکر است ضمن قدردانی از قبول پیشنهادات ، مراتب تشکر از اعتماد و همکاری شما  بصورت رسمی بعمل خواهد آمد

تماس ارتباط مستقیم با مدیریت   :

دکتر حسینیان 09125212711

دکتر ایرانی نژاد    09126227632

f4

54534