کادر درمان

کادر مجرب و متخصص بیمارستان دامپزشکی درین

شاخص ترین ویژگیهای بیمارستان دامپزشکی درین علاوه بر امکانات و تجهیزات تخصصی ، توانائی در جذب و همکاری با بیش از 50 نفر از اساتید محترم دانشگاه و صاحب نظران بنام و مشهور علوم دامپزشکی و متخصصین دامپزشک در رشته های تخصصی مانند جراحی ، رادیولوژی ، داخلی، کلینیکال پاتولوژی ، طیور که از معتبرترین دانشگاه های داخلی و خارجی فارغ التحصیل گردیده و در این مرکز درمانی گرد آمده اند تا بر اساس تعهدات اخلاقی و انسانی و اصول سوگند نامه دامپزشکان ارائه خدمات نمایند ، فرصت را مقتنم شمرده با درج عکس و نام این عزیزان و سروران گرام مراتب قدردانی و تشکر خود را از ایشان اعلام مینمائیم .