نکاتی در مورد کاسکوها در بیمارستان شبانه روزی

نکاتی در مورد کاسکوها در بیمارستان شبانه روزی

نکاتی در مورد کاسکوها در بیمارستان شبانه روزی درین:

اگر شما مطالبات پرنده را انجام دهید پرنده با شما ارتباط برقرار میکند
کاسکو ها معمولا یک نفر را به عنوان دوست انتخاب میکنند
در تغذیه کاسکو ها میبایست سه اصل را رعایت کرد
۱. تنوع غذایی
۲. استفاده کم از دانه های روغنی
۳. کلسیم و پروتئین حیوانی میبایست بصورت هفتگی در وعده غذایی آنها باشد
سبزیجات و میوه ها بهتر است پخته شده تا آلودگی آنها حتی الامکان کمتر شود
کاسکو ها نسبت به آلودگی های گوارشی حساس اند بنابراین معمولا در کنار ویزیت نمونه مدفوع از آنها گرفته میشود

بخش پرندگان بیمارستان دامپزشکی درین
سالار کاسکو یک ماهه
برای ویزیت مراجعه کرده بود

نکاتی در مورد کاسکوها در بیمارستان شبانه روزی