فیزیوتراپی

در بخش فیزیو تراپی برای اولین بار در بیمارستانهای دامپزشکی درین فیزیوتراپی و توانبخشی برای حیواناتی که تحت درمان جراحی های ارتوپدی و یا ستون فقرات انجام گرفته با دستگاه های پیشرفته نظیر تردمیل  CP Ball   وinfraredو …انجام می پذیرد.

 

بخش فیزیو تراپی و آبدرمانی

فیزیو تراپی و آبدرمانی حیوانات خانگی  در بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی  درین در بخش  فیزیوتراپی و توانبخشی  همراه با خدمات آبدرمانی برای حیواناتی که تحت درمان  اندامهای حرکتی و جراحی های ارتوپدی و یا ستون فقرات انجام گرفته با دستگاه های پیشرفته نظیر تردمیل  CP Ball   وinfrared و استخرهای آبدرمانی و … زیر نظر متخصصین دامپزشک انجام میپذیرد

کلمات کلیدی

فیزیوتراپی آبدرمانی، ابدرمانی، فیزیوتراپی حیوانات ،فیزیوتراپی حیوانات خانگی ، آبدرمانی حیوانات، ابدرمانی حیوانات خانگی ، دامپزشکی، مطب دامپزشکی، کلینیک دامپزشکی،حیوانات حمایتی ،حمایت از حیوانات ،

فیزیوتراپی- آبدرمانی- ابدرمانی- فیزیوتراپی حیوانات – فیزیوتراپی حیوانات خانگی – آبدرمانی حیوانات- ابدرمانی حیوانات خانگی – دامپزشکی- مطب دامپزشکی- کلینیک دامپزشکی-حیوانات حمایتی -حمایت از حیوانات –