صدور شناسنامه و کاشت میکروچیپ

برای صدور شناسنامه  , و کاشت میکروچیپ سگ و گربه خود با بیمارستان دامپزشکی درین تماس بگیرید

صدور انواع شناسنامه های بهداشتی، عادی و بین المللی توسط بیمارستان دامپزشکی درین  انجام می شود.

شناسنامه بهداشتی.با انجام معاینه کامل و عملیات واکسیناسیون و پیشگیری بر علیه انگلهای داخلی  و با خوراندن قرص های ضد انگل  به حیوانات شما صادر می گردد.

v1 v2

 

شناسنامه حیوانات خانگی  نشان دهنده هویت حیوان و صاحب آن می باشد که ، در بر گیرنده تمامی مشخصات هویتی حیوان می باشد و حیوان دارای شناسنامه از ارائه بهتر خدمات، می تواند بهره مند گردد

 

میکروچیپ یک ریزتراشه به بزرگی یک دانه برنج است که در واقع یک مدار یکپارچه شناسایی می باشد که در زیر پوست حیوانات کاشته یا تزریق می شود. با فن آوری RFID  منفعل (شناسایی فرکانس رادیویی) کار می کند و توسط یک دستگاه بازخوان که به بانک اطلاعاتی متصل است قادر به شناسایی است.

صاحب حیوان با بکار گیری میکروچیپ و شناسنامه  برای حیوان خود رسما اعلام می کند که این حیوان با این مشخصات به این فرد تعلق دارد. حیوانی که دارای شناسنامه و میکوچیپ نباشد  به راحتی دزدیده می شود و صاحب آن قادر به اثبات مالکیت آن نخواهد بود.

مزایای شناسنامه :

  • تشکیل بانک اطلاعات ژنتیکی و بیماریهای ژنتیکی
  • خالص نمودن اکوتیپ های مناطق مختلف کشور
  • هویت دار شدن
  • ثبت انساب و تشکیل شجره برای نسلهای متوالی
  • ارائه بهتر خدمات از سوی دولت به سگ های ثبت شده و دارای شناسنامه
  • تردد آسانتر سگ های شناسنامه دار به مراکز درمانی و آموزشی
  • پیشگیری از سوءاستفاده افراد غیر صلاحیت دار جهت صدور شناسنامه
  • تعیین و مستند شدن مالکیت حیوان

v3