درمان فتق و آبستنی کاذب در بیمارستان دامپزشکی

درمان فتق و آبستنی کاذب در بیمارستان دامپزشکی

درمان فتق و آبستنی کاذب در بیمارستان دامپزشکی درین:

علت مراجعه کیس ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین، توده اي در ناحيه ي زيرشكم و خروج شير از تيت ها بود.
تشخيص: بعد از معاینات مختلف تیم پزشکی بیمارستان فتق و آبستني كاذبpseudopregnancy تشخیص داده شد.
پزشك بخش داخلى جهت ادامه ى درمان،كيس را به بخش جراحى ارجاع دادند تا جراحي فتق و عقيم سازي انجام شود تا این کیس بتواند سلامت کامل خود را بازیابد و به زندگی عادی خود برگردد.

مشخصات کیس ارجاعی به دامپزشکی:

بخش داخلي بيمارستان دامپزشكي درين
نام حیوان: ناني

درمان فتق و آبستنی کاذب در بیمارستان دامپزشکی