درمان بیماری های ناشی از کم اشتهایی در درین

درمان بیماری های ناشی از کم اشتهایی در درین

درمان بیماری های ناشی از کم اشتهایی در درین:

علت مراجعه کیس ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین، این بود که چند وقتي است اشتهایش كم شده و به محض غذا خوردن آب و كف بالا مياره.
در مراجعه ي قبلي كه به علت كم شدن اشتها بود،آزمايش خون گرفته شد و كاملا سالم بود.
تشخيص:كم شدن اشتهاش يك روند فيزيولوژيك است و به دليل گذشتن از سن رشد است.با معاينه ي چشم ها،حساسيت هم تشخيص داده شد.

مشخصات کیس ارجاعی به دامپزشکی

بخش داخلي بيمارستان دامپزشكي درين
بتام پامرانين نر١١ماهه

درمان بیماری های ناشی از کم اشتهایی در درین