درمان استفراغ و خارش پوستی در دامپزشکی درین

درمان استفراغ و خارش پوستی در دامپزشکی درین

درمان استفراغ و خارش پوستی در دامپزشکی درین:

علت مراجعه کیس ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین، این بود که نازگل به دليل خارش زياد پوستي و استفراغ به شكل كف سفيد به بيمارستان آمده بود كه دكتر معالج این کیس،  كيت پاروا و ديستمپر گذاشتن که
جواب هردو كيت منفي شد.
درمان براي اين كيس توسط تیم پزشکی بیمارستان دامپزشکی درین شروع شد تا این کیس بتواند سلامتی کامل خود را بازیابد و به زندگی عادی خوود برگردد.

مشخصات کیس ارجاعی به دامپزشکی:

بخش داخلي بيمارستان دامپزشكي درين
نازگل ٥ ماهه
وزن ٨ كيلو

درمان استفراغ و خارش پوستی در دامپزشکی درین