بیمارستان دامپزشکی – درمان نرمی استخوان

بیمارستان دامپزشکی – درمان نرمی استخوان

بیمارستان دامپزشکی – درمان نرمی استخوان که علت ارجاع این کیس به بخش اگزوتیک بیمارستان دامپزشکی درین، چکاپ. با بررسی های دقیق مشخص شد که این کیس نرمی استخوان داشته و در رژیم غذایی باید کلسیم بیشتری به حیوان داده شود . همچنین محل زندگی ایگوانا باید دارای رطوبت 75% باشد تا بتواند به درستی پوست اندازی کند. مواد غذایی مورد نیاز آن: جیرجیرک- کاهو-  هویج-  میگو. تیم پزشکی بیمارستان تمامی کارهای لازم اعم از چکاب های مورد نیاز، تجویز دارو های مناسب، و دادن راهکارهای موثر تغذیه ای توانست این کیس را به زندگی عادی خود بازگرداند.

بخش اگزوتيك بيمارستان :
ایگوانا

بیمارستان دامپزشکی - درمان نرمی استخوان