بیمارستان دامپزشکی – درمان فتق پرینه

بیمارستان دامپزشکی – درمان فتق پرینه

بیمارستان دامپزشکی – درمان فتق پرینه که علت ارجاع این کیس به بخش جراحی بیمارستان دامپزشکی درین، این بود که کیس مذکور قبلا فتق پرینه داشته و همچنین پارگی رکتوم و بیرون زدگی مثانه از رکتوم داشته و با موفقیت مورد عمل جراحی قرار گرفته و با روش های درمانی متفاوت و با تجویز دارو های لازم و همچنین با چکاپ های اولیه این کیس در حال بهبود میباشد و در آینده میتواند سلامت کامل خود را به دست آورد و به زندگی عادی خود بازگردد.

بخش جراحي بيمارستان:
نژاد حیوان: میکس
سن حیوان: 4 ماه

بیمارستان دامپزشکی - درمان فتق پرینه