بیمارستان دامپزشکی – درمان تب بالا

بیمارستان دامپزشکی – درمان تب بالا

بیمارستان دامپزشکی – درمان تب بالا که علت ارجاع این کیس به بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین، علایم بی حالی و بی اشتهایی و تب بسیار شدید بود. این کیس توسط دکتر در بخش داخلی مورد معاینه قرار گرفت که دارای تب بالای ۴۲ درجه بود. آزمایشات لازم از جمله آزمایش خون از این کیس گرفته شد ک مطابق آن حیوان بسیار عفونی بود و سریعا تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار گرفت.تمام تدابیر لازم و کافی برای کاهش تب این کیس انجام شد تا این حیوان بتواند سلامت کامل خود را به دست آورد و به زندگی عادی خود بازگردد.

نژاد:راسل
پیت بول ۳ ماهه

بیمارستان دامپزشکی - درمان تب بالا