بیمارستان دامپزشکی – درمان بیماری furd

بیمارستان دامپزشکی – درمان بیماری furd

بیمارستان دامپزشکی – درمان بیماری furd که علت ارجاع این کیس به بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین، نوعی بیماری به اسم FURD است. این بیماری مشکل در تنفس ایجاد میکند که از علائم آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود: عطسه – دهیدره شدن بدن – ترشحاتی که از چشم و بینی بیرون میریزد و بی اشتهایی. میتوان با زدن سرم و آنتی بیوتیک درمان را شروع کرد.تیم پزشکی بمارستان تمام سعی خود را برای درمان این کیس انجام میدهد تا این گربه بتواند سلامت خود را به دست آورد و بتواند به زندگی عادی خود بازگردد.

نوع:گربه

بیمارستان دامپزشکی - درمان بیماری furd