بیمارستان دامپزشکی – بررسی و درمان سنگ مثانه

بیمارستان دامپزشکی – بررسی و درمان سنگ مثانه

بیمارستان دامپزشکی – بررسی و درمان سنگ مثانه که علت ارجاع آن،این بود که بعد از انجام عمل ادرار چند قطره خون از حیوان دفع می شد. با انجام سونوگرافی مشخص شد که سنگ مثانه وجود دارد و راه تخلیه ادرار را بسته است . برای این منظور سوند به داخل مجرای ادراری فرستاده شد . سنگ به داخل مثانه فرستاده شد و به صورت موقت توانایی ادرار کردن براي حيوان فراهم شد در قدم بعد باید به بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین انتقال داده شود برای آن که جراحی انجام شود تا سنگ ها برداشته شوند.

بخش داخلي بيمارستان :
نژاد: شیتزو تریر
سن: 2 سال