اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان دامپزشکی درین   

                                                  24hours

اورژانس بیمارستان دامپزشکی درین و  فوریتهای دامپزشکی حیوانات خانگی  بیمارستان دامپزشکی درین آماده ارائه خدمات وبژه در 24 ساعت شبانه روز به  حیوانات شما میباشد . این بخش مجهز به جدید ترین وسائل و امکانات  احیا قلبی  و تنفسی به همراه  مانیتورینگ ودستگاه  فشار خون حیوانات ؛ اکسیژن تراپی  دستگاه مخصوص  نوار قلب حیوانات  همراه با دامپزشکان متخصص و کادر درمانی کار آزموده جهت ارائه بهترین و تخصصی ترین خدمات اورژانس و احیا  حیوانات خانگی میباشد .

 

کلمات کلیدی اورژانس :

اورژانس،شبانه روزی،اورژانس دامپزشکی،دامپزشکی شبانه روزی،اورژانس حیوانات،دامپزشکی،بیمارستان دامپزشکی،کلینیک دامپزشکی،

 

sick-dog r1

r2 r5