اصلاح و شستشو

photo_2017-03-14_12-12-41photo_2017-03-14_12-12-31در این بخش اصلاح حرفه ای سگ و گربه و آرایش و شستشوی حیوانات در فضای مناسب وبا تجهیزات تخصصی  انجام میپذیرد .در این بخش از متد های روز دنیا برای اصلاح استفاده می شود .

23232323 13131


در این قسمت برای کوتاهی و اصلاح حتی المقدور از آرام بخش استفاده نمی شود و در صورت لزوم زیر نظر دکتر متخصص مربوطه این کار صورت می گیرد