استئوسارکوم تومور بد خیم استخوان در سگ

✅ #استئوسارکوم ✅
استئوسارکوم شایع ترین تومور بدخیم استخوان در سگ می باشد. بیش از 80٪از کل تومورهای بدخیم استخوان در سگ استئوسارکوم ها هستند. اگر چه ممکن است این بیماری در سگی با سن 1 سال نیز دیده شود اما بالاترین میزان بروز در سگ ها در سن 5 تا 9 سالگی با یک پیک در حدود 7 سالگی رخ می دهد.
? نژادهای بزرگ مانند گریت دین، سنت برنارد، ایریش ستر، ژرمن شپرد و گری هوند مستعد هستند.هر دو جنس به طور مساوی تحت تاثیر قرار می گیرند. پیش آگهی به دلیل متاستاز سریع، خوب نیست.

حیواناتی که به صورت بالینی تحت تاثیر قرار گرفته اند معمولا با علائم لنگش و تورم بزرگ دردناک در محل تومور، مراجعه می کنند. این وضعیت اغلب اول پس از یک صدمه کوچک نمایان می شود.
? استئوسارکوم بافت اسکلتی و نرم نیز در گربه رخ می دهد، اما رخداد آن بسیار کمتر از سگ بوده وتوسعه متاستاتیک کندتری دارد
?سه نوع استئوسارکوم وجود دارد:
1. نوع لیتیک (استئوکلاستیک): این نوع که با لیزو یا تخریب استخوان با بروز پاسخ دفاعی اندک یا بدون هیچ واکنشی مشخص می شود. تخریب زودرس کورتکس همراه با حمله به بافت نرم اطراف آن وجود دارد. گسترش اولیه متاستاتیک معمول است.
2. نوع اسکلروزان (استئوبلاستیک): ویژگی اصلی این نوع، تشکیل استخوان جدید همراه با افزایش اپسیته رادیوگرافی استخوان مبتلا می باشد.
3. نوع مخلوط: نواحی تخریب استخوان و تولید استخوان با یکدیگر آمیخته شده و تومور ظاهر آشفته و تهاجمی دارد. این نوع رایج ترین نوع می باشد.
♦️استئوسارکوم چند مرکزی (polyostotic) (ناشی از درگیری بیش از یک استخوان در یک زمان) گزارش شده اما نادر است. استئوسارکوم ممکن است در بافت نرم نیز بوجود بیاید. این حالت گاهی اوقات در دژنراسیون تومورهای پستان مخلوط در سگ ماده دیده می شود. همچنین ممکن است پس از آلودگی مری با lupi Spirocerca این عارضه پدید آید.
? علائم رادیولوژیک استئوسارکوم:
1- همه بسیاری یا از ویژگی های رادیوگرافی استئوسارکوم همان ویژگی های یک تومور بدخیم استخوان هستند.
2- استئوسارکوم اغلب به نواحی خاصی از بدن تمایل دارد: انتهای دیستال رادیوس و استخوان ران و انتهای پروگزیمال استخوان بازو و تیبیا ؛ “به دور از آرنج و نزدیک زانو. ”
3- ضایعه در متافیز استخوان شروع می شود اما به ندرت به فضای مفصلی کشیده می شود. استخوان subchondral معمولا در امان می ماند

New Picture (2)

4- برخی از کیس ها واکنش پریوستی از نوع “تشعشع خورشیدی” نشان می دهد واکنش پریوستی بدون تهاجم اغلب در استخوانهای مجاور دیده می شود، از جمله در اولنا اگر رادیوس درگیر باشد.
5- اکثر حیواناتی که با یک بدخیم استخوانی مراجعه می کنند متاستاز ماکروسکوپی در زمان مراجعه ندارند. ریه شایع ترین مکان بروز متاستاز هستند، و رادیوگرافی قفسه سینه باید در همه کیس های مشکوک گرفته به بدخیمی های استخوان تهیه شود. عدم دیده شدن متاستاز دررادیوگرافی قفسه سینه بدین معنی نیست که ریه ها درگیر بیماری نیستند. بروز متاستاز ریوی در اواخر این بیماری رایج است. کانون متاستاز ریوی به صورت اپسیته های گرد و گسسته (cannonball) (ثدیده می شوند. کانون های متاستاز کمتر از 5 تا 10 میلیمتر قطر ممکن است دررادیوگراف قابل مشاهده نباشند. متاستاز به سایر استخوان ها نادر است، اما اغلب در سگ های تحت درمان با شیمی درمانی یا اشعه تراپی دیده می شوند.
? نکته مهم: برای تشخیص کانن بال ها رادیوگرافی باید از قفسه سینه با دو حالت گماری جانبی خوابیده به سمت چپ و راست تهیه شود.