ارتباط با ما

آدرس:

بزرگراه رسالت . بین چهار راه سرسبز (ایت) و مدائن .پلاک ۵۸۴ .مجتمع درین

شماره تلفن های ثابت :

۷۷۱۳۰۵۴۰ ۰۲۱ _ ۷۷۱۳۰۵۴۱ ۰۲۱

۷۷۱۳۰۵۴۲ ۰۲۱ _ ۷۷۴۴۹۱۴۷ ۰۲۱

شماره تلفن تماسهای اینترنتی :

۰۹۰۲۷۷۷۹۰۰۹ _ ۰۹۱۲۵۹۸۴۶۴۰

آدرس اینستا گرام:

https://www.instagram.com/dorrin_pet_hospital

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/dorrinpethospital