آمبولانس و کلینیک سیار

آمبولانس و کلینیک سیار  بیمارستان درین  مجهز  به امکانات درمانی آماده انجام کلیه امور دامپزشکی در محل میباشد و قادر است در صورت لزوم و نیاز  به ادامه درمان بیمار را در شرایط مناسب به بیمارستان انتقال دهد.

  q7 q6

q5 q3 q1

q2 q4